SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


STAD
TEKNIKFRI
TEKNIK
KOMMUNIKATION
MLEARN2GO

Passar i
Stadsmiljö

Tidsåtgång
Genomförande 45 min, planering 2–3 h

Detta tränar man
Logik, möjlighet att orientera efter stadskartor, grundläggande kartförståelse

Detta behövs
Varje grupp får en påse med:

Skattjakt i staden
Nästa sida
Hem