SKOLA
FÖRENING
KARTAN
SKATTJAKT

UTBILDNINGS-
MATERIAL


DELA MED DIG
BAKGRUND
KONTAKT

SPONSORER


LEKFULLT
LÄRORIKT
TEMA

Mapping är nytänk med karta och roliga övningar! Därför är tanken att de också lätt anpassas till olika åldrar. Utemiljön är motiverande för ungdomarna och med hjälp av lekfulla stationer, där samarbete, äventyr etcetera blandas in får ungdomarna en mer positiv bild av kart-aktiviteten. Detta lockar nästa gång de ska ut med karta i handen!

Idrott
Hur ska man få ungdomarna intresserade av skogen, kartan och rörelse? Kartförståelse och orientering går hand i hand och genom att jobba med kartförståelse kan ungdomar få en ny bild av orientering! Till exempel kan första lektionerna med kartan innehålla mycket enkel väg mellan stationer, där mer avancerade kartförståelsemoment (se Kartan) bygger på ungdomarnas kartkunskap!

Vi tror på att stegvis jobba med temat karta och gärna ämnesövergripande. Ser mer under Tema.

Mapping kan användas lekfullt i skolan
Hem